HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

  • Hệ thống bơm chữa cháy
  • Hệ thống chữa cháy vách tường, trụ chữa cháy
  • Hệ thống chữa cháy sprinkler tự động
  • Hệ thống màn ngăn cháy bằng nước
  • Hệ thống chữa cháy bằng foam
  • Hệ thống chữa cháy bằng bột, CO2
  • Hệ thống chữa cháy khí sạch FM200