HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VÀ THÔNG GIÓ

 • Hệ thống ĐHKK trung tâm (water chilled)
 • Hệ thống ĐHKK VRV, VRF
 • Hệ thống ĐHKK cục bộ Split Air
 • Hệ thống ĐHKK chính xác (Data Center, IT room)
 • Hệ thống thông gió, làm mát nhà xưởng
 • Hệ thống quạt thông gió, quạt tăng áp cầu thang
 • Hệ thống quạt thông gió bếp công nghiệp
 • Hệ thống lọc gió phòng sạch – HEPA filter
 • Hệ thống phân phối gió AHU, FCU
 • Hệ thống xử lý không khí PAU, HRV
 • Hệ thống bơm phân phối nước lạnh, nước giải nhiệt
 • Hệ thống tháp giải nhiệt – Cooling Tower
 • Hệ thống đường ống gió – Ductwork
 • Hệ thống đường ống nước lạnh – Pipework