HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC

HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC

  • Hệ thống bơm chuyển nước, bơm tăng áp,..
  • Hệ thống bồn, bể chứa nước sinh hoạt
  • Hệ thống đường ống phân phối nước sinh hoạt
  • Hệ thống lọc nước uống
  • Hệ thống cấp nước nóng trung tâm
  • Thiết bị vệ sinh, hồ bơi, xông hơi
  • Hệ thống bơm nước thải sinh hoạt
  • Hệ thống đường ống nước thoát vệ sinh, thoát nước nhà bếp
  • Hệ thống đường ống thoát nước mưa
  • Hệ thống cấp thoát nước các tòa nhà, cao ốc…