NHÀ MÁY SẢN XUẤT CHẾ BIẾN SỮA VPMIKL, KẾT HỢP THAM QUAN DU LỊCH VĂN HÓA TRẢI NGHIỆM