Shri Restaurant & Lounge

Shri Restaurant & Lounge


THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  • Khách hàng : Shri Restaurant & Lounge
  • Địa điểm : Quận 3 – TP. HCM, Việt Nam
  • Hạng mục thi công :Thiết kế và thi công hệ thống M&E