HPE – THI CÔNG HỆ THỐNG MEP NHÀ HÀNG LE MERIDIEN – QUẬN 1 -TPHCM

HPE – THI CÔNG HỆ THỐNG MEP NHÀ HÀNG LE MERIDIEN – QUẬN 1 -TPHCM


THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  • Khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT IPC
  • Địa điểm : Quận 1 -TPHCM
  • Hạng mục thi công :Thiết kế và thi công hệ thống M&E
More Information