Công ty TNHH Bảo hiểm Phi nhân thọ MSIG Việt Nam

Công ty TNHH Bảo hiểm Phi nhân thọ MSIG Việt Nam


THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  • Khách hàng : CÔNG TY TNHH INTER ART SÀI GÒN
  • Địa điểm : Quận 2 – TP. HCM, Việt Nam
  • Hạng mục thi công :Thiết kế và thi công hệ thống M&E