Văn Phòng Colgate Palmolive Việt Nam

Văn Phòng Colgate Palmolive Việt Nam


THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  • Khách hàng : Colgate Palmolive Việt Nam
  • Địa điểm : Quận 1 – TP. HCM, Việt Nam
  • Hạng mục thi công :Thiết kế và thi công hệ thống M&E